How to say I woke up in Finnish

Practice the Finnish past tense in standard and spoken Finnish

Miten sun aamu on mennyt? (“How has your morning been?”) Most of us chat to other people about our mornings, right? This is usually done in the past tense. When you describe your morning in the Finnish past tense, you’re guaranteed to need a few verbs in the imperfekti. The Finnish imperfekti is often (but not always!) translated in the English past simple (I woke up, I went, I ate…). You may also need a tense called pluskvamperfekti. You’ll find examples of both of those verb tenses in this lesson.

This short text describes one morning’s event’s in a person’s life. Here’s what to do:

  • Watch the video with the “spoken Finnish” version.
  • Read and listen to the standard Finnish version below the video.
  • Read the annotations for extra information.
  • Compare the standard and spoken Finnish versions of the text.

 

This lesson is part of my online course on the Finnish verb tenses, which is available to Finking Cap Club members. Click here to find out more about it.

Spoken Finnish version

This spoken Finnish text has features of a dialect that is very common in Finland, but remember that there are other dialects, too!

Audio only

Mun aamu = My morning

Mä heräsin tänää kuuelta. Ekaks mä menin keittiöö ja laitoin kahvit tippumaa. Mä olin jo laittanu kahvit ja vedet valmiiks kahvinkeittimee edellisenä iltana, joten mun ei tarvinnu ku napsauttaa kahvinkeitin päälle. Sillä aikaa ku kahvi tippu, mä kävin vessassa ja pesin hampaat. Sit mä tein pari voileipää ja kaadoin kahvii kuppiin. Laitoin telkkarin päälle ja katoin uutisii samalla ku söin aamupalaa.

Mä kattelin ulos ja huomasin et ulkona oli satanu lunta. Sit mä muistin, ettei mun autos ollu talvirenkaita. Ku mä olin syöny, mä tekstasin mun kaverille, joka lupas auttaa mua vaihtamaa renkaat joku päivä täl viikol. Mä harkitsin, et mä menisin pyöräl töihi, mut lopulta mä päätin mennä bussil.

Ulkona oli pakkasta, joten mä laitoin tänää paksumman takin päälle. Mut sit mä en löytäny mun hanskoja mistään. Mä katoin kelloo ja tajusin, et se bussi oli jo menny, eli mun piti oottaa seuraavaa. Pannus oli vielä kahvii, joten mä otin lisää kahvii ja istuin keittiön pöydän ääree oottamaa seuraavaa bussii.

Oikeestaa ihan hyvä, et mä myöhästyin siitä bussista, ku se tarkotti sitä, et mä sain hetken vielä istuskella kotona ja rentoutuu.

Listen to the standard Finnish version

Here’s a version of the same text in standard Finnish.

Minun aamuni = My morning

Minä heräsin tänään kuudelta. Ensin menin keittiöön ja laitoin kahvit tippumaan. Olin jo laittanut kahvit ja vedet valmiiksi kahvinkeittimeen edellisenä iltana, joten minun ei tarvinnut kuin napsauttaa kahvinkeitin päälle. Sillä aikaa, kun kahvi tippui, kävin vessassa ja pesin hampaat.

Sitten tein pari voileipää ja kaadoin kahvia kuppiin. Laitoin telkkarin päälle ja katsoin uutisia samalla kun söin aamupalaa.

Katselin ulos ja huomasin, että ulkona oli satanut lunta. Sitten muistin, ettei autossani ollut talvirenkaita. Kun olin syönyt, tekstasin kaverilleni, joka lupasi auttaa minua vaihtamaan renkaat tällä viikolla. Harkitsin, että menisin pyörällä töihin, mutta lopulta päätin mennä bussilla.

Ulkona oli pakkasta, joten minä laitoin tänään paksumman takin päälle. Mutta sitten en löytänyt hanskojani mistään. Katsoin kelloa ja tajusin, että bussi oli jo mennyt, eli minun piti odottaa seuraavaa. Pannussa oli vielä kahvia, joten minä otin lisää kahvia ja istuin keittiön pöydän ääreen odottamaan seuraavaa bussia.

Oikeastaan ihan hyvä että minä myöhästyin siitä bussista, koska se tarkoitti sitä, että minä sain hetken vielä istuskella kotona ja rentoutua.

Click on the boxes below to

  • read my notes about the Finnish verb tenses (the verb type in question is in brackets!)
  • read the English translation of the text
  • study the FIN-ENG vocabulary (standard Finnish, mostly basic forms of the words)

I woke up at 6 today. First, I went into the kitchen and put the coffee machine on. I had already put the coffee and the water in the coffee machine the previous night, so all I had to do was to click the machine on. While the coffee was brewing, I went to the toilet and brushed my teeth. Then I made a couple of sandwiches and poured some coffee into the cup. I turned the TV on and watched the news while having breakfast.

I gazed out of the window and noticed that it had snowed outside. Then I remembered that there were no winter tyres on my car. After I had eaten, I texted my friend, who promised to help me change the tyres this week. I considered cycling to work but I decided to take the bus in the end.

It was below zero degrees outside, so I put on a thicker coat today. But then I couldn’t find my gloves anywhere. I looked at the clock and I realised that the bus had already gone, which meant that I would have to wait for the next one. There was still some coffee in the pot, so I got some more coffee and sat down at the kitchen table to wait for the next bus.

It was actually a good thing that I missed the bus because it meant that I got to sit at home and relax for a little longer.

herätäto wake up
tänääntoday
kuudeltaat six o’clock
ensinfirst
mennäto go
keittiökitchen
laittaato put, to set
kahvicoffee
tippuato drip
vesiwater
kahvinkeitincoffee machine
edellisenä iltanathe night before
jotenso, therefore
tarvitato need
napsauttaato click
sillä aikaa kunwhile
käydä vessassato go to the toilet
pestä hampaatto brush one’s teeth
sittenthen
tehdäto make, to do
paria couple
voileipäsandwich
kaataato pour
kuppicup
laittaa päälleto turn on, to put on
katsoato watch
uutisetthe news
samalla kunat the same time
syödäto eat
aamupalabreakfast
katsella ulosto gaze out, to look out
ulkonaoutside
sataa luntato snow
muistaato remember
ettäthat
autocar
talvirenkaatwinter tyres
tekstatato text
kaverifriend
jokawho
luvatato promise
auttaato help
vaihtaato change
renkaattyres
tällä viikollathis week
harkitato consider
mennä pyörälläto go by bike
muttabut
lopultafinally, in the end
päättääto decide
mennä bussillato go by bus
pakkanenbelow zero temperature
paksuthick
takkicoat
löytääto find
hanskatgloves
mistäänanywhere
kelloclock, watch
tajutato realize
joalready
eliwhich meant, so
pitääto have to
odottaato wait
seuraavanext
pannupot
vielästill
ottaato take
lisäämore
istuato sit, to sit down
keittiön pöytäkitchen table
oikeastaanactually
hyvägood
myöhästyäto miss, to be late
koskabecause
tarkoittaato mean
saadato get to, to be allowed
hetkenfor a moment
istuskellasit around
rentoutuato relax

Want to learn the Finnish tenses?

Join the Finking Cap Club and get access to my online course library today!